Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

90 ks nájdených
Telefónne čislo:
046 567 22 87
Mobil:
0908 730 768, 0906 772 287
E-mail:
Poštová adresa:
972 71 Nováky, Lehotská 640
Sídlo:
972 71 Nováky, Lehotská 640

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 / 562 37 30, 041 / 500 23 43
Mobil:
0908 455 466
Fax:
053 445 2537
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Komenského 37/A
Sídlo:
040 01 Košice, Komenského 37/A, poliklinika Sever

Top Služby:

Telefónne čislo:
033 742 4104
Mobil:
0908 301 954
Fax:
02 647 797 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
920 01 Hlohovec, J. Jesenského 37
Sídlo:
920 01 Hlohovec, J. Jesenského 37

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 589 3113
Mobil:
0903 224 797
Fax:
02 647 797 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
027 41 Oravský Podzámok, č. 34
Sídlo:
027 41 Oravský Podzámok, č. 34

Top Služby:

Telefónne čislo:
0527721902
Mobil:
0903 606 742
Fax:
02 647 797 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 PREŠOV, Kúpeľná 6663/6
Sídlo:
080 01 PREŠOV, Kúpeľná 6663/6

Top Služby:

Telefónne čislo:
037 642 30 61
Mobil:
0905 968 594, 0905 310 944
Fax:
02 647 797 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
953 01 Zlaté Moravce, Továrenská 49
Sídlo:
953 01 Zlaté Moravce, Továrenská 49

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 569 21 96
Mobil:
0917 108 794
Fax:
041 562 70 77
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
013 03 Varín, Nám. sv. Floriána 1002
Sídlo:
013 03 Varín, Nám. sv. Floriána 1002

Top Služby:

Telefónne čislo:
058 / 732 19 09
Mobil:
0905 533 281
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Špitálska 1
Sídlo:
048 01 Rožňava, Špitálska 1

Top Služby: