Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

29 ks nájdených
Telefónne čislo:
041 / 562 37 30
Mobil:
0908 984 624
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Štefánikova 17
Sídlo:
010 01 Žilina, Štefánikova 17

Top Služby:

Telefónne čislo:
047/ 562 73 53
Web:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, P. J. Šafárika 10
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Športová 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
037 642 30 61
Mobil:
0905 968 594, 0905 310 944
Fax:
02 647 797 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
953 01 Zlaté Moravce, Továrenská 49
Sídlo:
953 01 Zlaté Moravce, Továrenská 49

Top Služby:

Telefónne čislo:
042 432 43 70
Mobil:
0903 424 150
Fax:
02 529 215 08
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Komenského 1
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Komenského 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
048 / 611 13 87
Mobil:
0905 655 619
Fax:
036 / 635 53 13
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
977 01 Brezno, Banisko 1
Sídlo:
977 01 Brezno, Banisko 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 623 06 27
Mobil:
0905 621 072
Fax:
054 / 488 41 28
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice - Staré Mesto, L.Novomeského 2
Sídlo:
040 01 Košice - Staré Mesto, L.Novomeského 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 / 551 11 36
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Komenského 39

Top Služby: