Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

21 ks nájdených
Telefónne čislo:
045 520 82 09
Sídlo:
962 37 Kováčová, Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p., Sládkovičova 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 633 79 38
Mobil:
0908 642 074
Poštová adresa:
040 01 Košice, Mengusovská 15
Sídlo:
040 01 Košice, Národná Trieda 27

Top Služby:

Telefónne čislo:
044 / 432 76 78, 044 / 432 38 06
Poštová adresa:
034 05 Ružomberok, Textilná 23
Sídlo:
034 05 Ružomberok, Textilná 23

Top Služby:

Telefónne čislo:
057 770 65 79
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Laborecká 1902/72
Sídlo:
066 01 Humenné, 1. mája 2045

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 6321 563 / LSPP pre dospelých: 056 632 14 34 / LSPP pre deti a dorast: 056 632 10 40 / Pediatrické oddelenie: 056 632 10 40
Web:
E-mail:
Sídlo:
077 01 Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8

Top Služby: