Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
043/430-0556
Mobil:
0915/887-711
Fax:
(02) 44456579, (02) 44456579
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 08 Martin, Blažeja Bullu 15
Sídlo:
036 08 Martin, Blažeja Bullu 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 622 6281
Mobil:
0905 974 637
Fax:
034 621 2315
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Mäsiarska 58
Sídlo:
040 01 Košice, Mäsiarska 58

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 644 30 74
Mobil:
0904 858 696
Fax:
033 690 56 00
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Námestie osloboditeľov 25
Sídlo:
071 01 Michalovce, Námestie osloboditeľov 25

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 / 652 38 20
Mobil:
0902 548 109
Fax:
02/ 635 313 45
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
073 01 Sobrance, Hollého 222/15
Sídlo:
073 01 Sobrance, Hollého 222/15

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 / 674 12 40
E-mail:
Poštová adresa:
040 12 Košice, Spišské námestie 4
Sídlo:
040 12 Košice, Spišské námestie 4

Top Služby: