Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

127 ks nájdených
Telefónne čislo:
043 / 429 01 33
Poštová adresa:
038 52 Sučany, Mierová 24
Sídlo:
038 52 Sučany, Mierová 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 / 524 961 51, 02 / 577 863 57
Mobil:
0903 444 191
Fax:
036 / 635 53 13
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 05 Bratislava - Staré Mesto, Mýtna 5
Sídlo:
811 05 Bratislava - Staré Mesto, Mýtna 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 / 466 51 11
Mobil:
0905 245 282
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 73 Buzica, Zdravotné stredisko
Sídlo:
044 73 Buzica, Zdravotné stredisko

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 / 563 16 18
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Jozefa Bodona 2/115
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Hlavné námestie 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 / 554 33 27
Mobil:
0910 945 585
Poštová adresa:
930 35 Michal na Ostrove, ObZS Michal na Ostrove
Sídlo:
930 35 Michal na Ostrove, ObZS Michal na Ostrove

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 / 659 11 00
Mobil:
0903 464 909
E-mail:
Poštová adresa:
941 06 Komjatice, Štúrova 36
Sídlo:
941 06 Komjatice, Štúrova 36

Top Služby:

Telefónne čislo:
0905 641 730
Mobil:
0948 519 022
E-mail:
Poštová adresa:
841 01 Bratislava-Dúbravka, Sch. Trnavského 8
Sídlo:
841 01 Bratislava-Dúbravka, Sch. Trnavského 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 / 562 70 32, 041 / 565 53 17
Poštová adresa:
010 08 Žilina, Vysokoškolákov 31
Sídlo:
010 08 Žilina, Vysokoškolákov 31

Top Služby: