Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

6 ks nájdených
Telefónne čislo:
02 2077 0177
Mobil:
0918 248 107
Fax:
051 770 23 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 04 Bratislava, Pernecká 35
Sídlo:
841 02 Bratislava 42-Dúbravka, Saratovská 6c

Top Služby:

Telefónne čislo:
.
Mobil:
0903 627 047
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Strojnícka 2674/3
Sídlo:
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Námestie SNP 2

Top Služby: