Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

24 ks nájdených
Telefónne čislo:
054 / 472 38 30
Mobil:
0903 978 339
Fax:
054 / 472 24 90
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 23 Košice - Sídlisko KVP, Dénešova 71
Sídlo:
040 23 Košice - Sídlisko KVP, Dénešova 71

Top Služby:

Telefónne čislo:
046 54 91 378
Poštová adresa:
972 47 Oslany, SNP 278/32
Sídlo:
972 47 Oslany, SNP 278/32

Top Služby:

Telefónne čislo:
038 760 82 67
Mobil:
0903 753 651
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Hviezdoslavova 21/1

Top Služby:

Telefónne čislo:
045 545 82 50
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Malá Ves 19
Sídlo:
962 12 Detva, Záhradná 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
051 771 34 45
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Hollého 14/A
Sídlo:
080 01 Prešov, Konštantínova 17

Top Služby: