Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

20 ks nájdených
Telefónne čislo:
037/783 23 76
Sídlo:
952 01 Vráble, Moravská 31

Top Služby:

Telefónne čislo:
046/540 67 03
Mobil:
0905 948 859
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Gorkého 1
Sídlo:
971 01 Prievidza, Gorkého 1

Top Služby: