Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

16 ks nájdených
Telefónne čislo:
035 / 771 32 68
Mobil:
0905 366 449
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Pevnostný rad 151/18
Sídlo:
945 01 Komárno, Pevnostný rad 151/18

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 563 34 56
Fax:
047 563 11 51
Web:
E-mail:
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, P. Dobšinského 1092/30

Top Služby:

Telefónne čislo:
057 445 04 33
Mobil:
0907 910 644
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Na Lieskovčíku 5525/13
Sídlo:
066 01 Humenné, ul. 1. mája 25

Top Služby: