Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

11 ks nájdených
Telefónne čislo:
037 / 772 07 68
Mobil:
0905 523 609
Fax:
037 / 772 93 27
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Jarmočná 15
Sídlo:
949 01 Nitra, Jarmočná 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 / 501 029 50
Mobil:
0903 708 689, 0904 308 704
Fax:
02 / 501 029 99
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava, Záhradnícka 42
Sídlo:
821 08 Bratislava, Záhradnícka 42

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 7720 616
Mobil:
0907 745 134, 0907 163 386
Fax:
035 7732 281
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
946 03 Kolárovo, Križná 8
Sídlo:
946 03 Kolárovo, Križná 8

Top Služby: