Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
036 631 90 94
Mobil:
0907 829 737
Fax:
02 43631802
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
990 01 Veľký Krtíš, Banícka 2
Sídlo:
990 01 Veľký Krtíš, Banícka 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 / 623 44 15
Mobil:
0905 382 646
Poštová adresa:
040 01 Košice, Letná ul. 45
Sídlo:
040 01 Košice, Letná ul. 45

Top Služby:

Telefónne čislo:
045 545 82 50
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Malá Ves 19
Sídlo:
962 12 Detva, Záhradná 5

Top Služby: