Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
052 772 50 79, 052 633 3820
Mobil:
(055) 6231652
Fax:
(037) 6522903, (037) 6522903
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Fraňa Kráľa 23
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Fraňa Kráľa 23
Sídlo:
058 01 Poprad, Fraňa Kráľa 23
Sídlo:
040 11 Košice, Cyklistická 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44441650
Mobil:
0903 435 728
Fax:
(02) 45644377, (02) 45644377
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava 3, Tehelná 16
Sídlo:
831 03 Bratislava 3, Tehelná 16

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 565 1942
Mobil:
0908 224 524
Fax:
052 776 5959
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, ul. m. Gorkého 1
Sídlo:
971 01 Prievidza, ul. m. Gorkého 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 772 50 79
Mobil:
0907 589 465
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice, Cyklistická 11
Sídlo:
058 01 Poprad, Fraňa Kráľa 23

Top Služby: