Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

38 ks nájdených
Telefónne čislo:
033 762 1452
Mobil:
0905 324 657, 0918 083 314
Fax:
02 526 363 09
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Pieštany, Lipová 70/10
Sídlo:
921 01 Pieštany, Lipová 70/10

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 7720 616
Mobil:
0907 745 134, 0907 163 386
Fax:
035 7732 281
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
946 03 Kolárovo, Križná 8
Sídlo:
946 03 Kolárovo, Križná 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 / 422 22 46, 043 / 429 41 20
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, P. Mudroňa 609/42
Sídlo:
036 01 Martin, P. Mudroňa 609/42

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 565 1942
Mobil:
0908 224 524
Fax:
052 776 5959
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, ul. m. Gorkého 1
Sídlo:
971 01 Prievidza, ul. m. Gorkého 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 542 43 78
Mobil:
0905 780 622, 0904 176 837
Fax:
055 625 75 76
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
981 01 Hnúšťa, Námestie J. Francisciho 372
Sídlo:
981 01 Hnúšťa, Námestie J. Francisciho 372

Top Služby: