Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

23 ks nájdených
Telefónne čislo:
02 647 797 66
Mobil:
0905 474 429, 0905 362 100
Fax:
02 647 797 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 08 Bratislava 3, Pavla Horova 14
Sídlo:
841 08 Bratislava 3, Pavla Horova 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 / 569 71 19, 047 / 569 61 22
Mobil:
0908 793 450
Fax:
031 558 1480
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
980 22 Veľký Blh, Veľký Blh
Sídlo:
980 22 Veľký Blh, Veľký Blh

Top Služby:

Telefónne čislo:
044 552 58 69 - ambulancia pre dospelých, 044 562 02 06 - ambulancia pre deti a dorast
Mobil:
0911 999 087
Poštová adresa:
031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, Pod Dielom 330/49
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Jilemnického 22

Top Služby: